Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2015

cichaczem
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viak-achna k-achna
cichaczem
7711 6ffc 500
Reposted fromhooded hooded viaproof proof
cichaczem
Ty nawet odchodzić nie umiesz. Wracasz jak czkawka - ani Cię zapić, ani przespać.
— Katarzyna Wołyniec
cichaczem
2106 2a60
cichaczem
Tu nie chodzi o bycie smutną czy mówienie "nie, mam zły dzień", to jest po prostu wewnętrzny rozpierdol, zrozum.
Reposted frommaive maive viapozakontrola pozakontrola
cichaczem
Przerażająca sprawa w byciu z kimś to to, że albo weźmiecie ślub, albo się rozstaniecie.
— o Boże
cichaczem
5006 2979
Reposted fromxalchemic xalchemic viapozakontrola pozakontrola
cichaczem
Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy .
cichaczem
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.
cichaczem
8910 6466
Reposted fromslowostwor slowostwor viakatalama katalama
cichaczem
6813 29b6 500
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viakatalama katalama

June 08 2015

cichaczem
“ ...to po co całowałeś
mnie wtedy tak? ”
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
Reposted fromdangerous-true dangerous-true vianivea nivea
cichaczem
Ja wiem, że ty wszystko wiesz. Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie w ogóle istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem. Biedne, nieszczęśliwe, mądre kobiety.
— Marek Hłasko
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven vianivea nivea
cichaczem
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapozakontrola pozakontrola

May 22 2015

cichaczem
- To po prostu bardzo ważny krok. Kiedy już go zrobię, nie będę się mogła wycofać.
– A może wcale nie będziesz tego chciała? Może zrobisz po nim następny krok, a potem znów następny, aż w końcu zaczniesz biec?
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
cichaczem
cichaczem
0638 66f6 500
Reposted from0agus0 0agus0 viakatalama katalama
cichaczem
cichaczem
0050 8c92
Reposted fromffelicity ffelicity viasarkastyczna sarkastyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl